Cesta k sobě

 

PŘINÁŠÍ-LI VÁM MOJE PRÁCE RADOST, DĚKUJI ZA VAŠE DARY 
účet pro platby v ČR raiff. banka 1002358/5500
účet pro zahraniční platby

IBAN CZ4155000000000001002358

SWIFT RZBCCZPP

Počítadlo
203065

 

Martina Novotná, Láska překoná největší temnotu from Cesty k sobě on Vimeo.

Můj záměr: Pomoci Ti odhalit temnotu a proměnit ji ve Světlo. Ve Tvých DNA je skrytý potenciál, který spolu budeme objevovat a aktivovat. Díky tomu se Tvůj život stane radostný a naplěný, žitý v přítomnosti.


LÁSKA PŘEKONÁ NEJVĚTŠÍ TEMNOTU
Na videu vyprávím příběhy z cest. Jeden z příběhů vypráví o setkání s psychopatickým manipulátorem a několikanásobným vrahem v Buenos Aires -  zkušenost paradoxně Požehnaná. 
Tento člověk mi nabídnul práci asistentky v agentuře, které se zabývala bojem proti pedofilii a měla jsem také jet spolu s ním do Panamy na setkání s prezidentem a vládou kvůli projednání jistých projektů na zřízení celosvětového vědeckého centra pro vývoj nových technologií.  Přáním tohoto muže bylo mít v moci severní a jižní Ameriku-plánované projekty v Panamě mu k tomu měly pomoci. Jeho přání bylo mít v moci severní a jižní Ameriku-plánované projekty v Panamě mu k tomu měly pomoci. Byl dokonalým odstrašující případ pro všechny kdo hledají štěstí a cestu jinak než v moudrosti, Jednotě, lásce a pokoře.  
Celý měsíc jsem trávila s tímto člověkem téměř veškerý čas, svěřoval se mi se svými sny, dary i obludnostmi a temnými zkušenostmi od dětství po současnost. Celou dobu jsem v jeho přítomnosti byla otevřená, plně přítomná, vděčná, odvážná a identifikující se pouze s vnitřním pozorovatelem, naladěná na srdce. Neměla jsem ani snahu jej měnit, litovat, odsuzovat, posuzovat, kritizovat, vnímat povýšenost, strach, odpor. Na mysl mi ani nepřišlo klasické srovnávání-co a kdo je lepší, horší ani jsem nezažívala lidské proměnlivé emoce-jen bezpodmínečnou lásku, s vyjímkou pár okamžiků. Měla jsem tedy možnost již potolikáté si vyzkoušet konfrontaci s temnotou a nebýt jí zasažena, naopak proměněna.
Celá tato zkušenost bylo také uvědomění kam až vede život bez spojení s Jednotou. Buď se člověk identifikuje s vědomím  pravé duchovní identity, nekonečnosti vlastního potenciálu a dokonalosti bytí v lásce anebo na toto propojení s Nekonečnem zapoměl a zakládá svoji identitu na světské moci, diplomech, společenském uznání. Prázdnotu, která vyplývá pouze z identifikace s Egem se pak snaží zaplnit nestřídmostí v sexu, jídle, pití, alkoholem, drogami a jinými neřestmi. Svoji nejistotu schovává pod maskou suverenity. Energii čerpá z druhých lidí, důvěru tím, že se obklopí falešnými existenčními a všemi možnými  vnějšími jistotami a čím více je člověk vzdálen od středu svého bytí - duchovního srdce, tak se stává jako tento člověk megalomanem, osobou závislou na uznání a přijetí od ostatních, což vede k přetvářce a potlačení temné stránky.  To se pak projevuje v různých deviacích. Tento muž měl snad všechny existující deviace. Onen muž neměl už žádné svědomí, city, charakter. Kradl, vraždil, podváděl, manipuloval a žil v neustálých obavách, že přijde o život.
Není lepší pomoc druhému než být naprosto přítomni v srdci a spoluzažívat s maximální pozorností a úctou a tak jeho realitu a tím ji transformovat. V bezpodmínečném objetí všech paradoxů života je cesta k Jednotě a spáse, životu věčnému.

 

JAK ZAČÍT?

 LÁSKYPLNÉ SDÍLENÍ
Nemusíš se zajímat o duchovno a ezoteriku a Ani nečekám, že budeš rozumět složitým duchovním pojmům.

Nabízím zkušenost, kterou potřebuje přirozeně každý - setkání s někým, kdo Tě vnímá s plnou pozorností, poslouchá Tvůj příběh, nedává nechtěné rady, neodsuzuje, neposuzuje,  neporovnává, nevyvyšuje se, prostě je  jednoduše přítomen srdcem i duchem.  Často si právě díky této přítomnosti začneš rozpomínat na Tvoji vlastní přirozenost, uvědomíš si skryté souvislosti Tvého života, vyjdou na povrch-potlačené pocity, emoce, minulosti, skutečné touhy, nevědomé strachy a jiná hluboká uvědomění... Když bude potřeba podívám se do Tvého astrologického rozboru nebo na energetickou mapu podle systému Human design, i do profilu genových klíčů (Tvé nastavení DNA)-viz. níže Genové klíče.

                                                                                

CO NABÍZÍM:

Vhledy do situací z Ducha.  Duch vidí pravdivě, mysl vnímá zkresleně.

Rozpomínání se na Tvé kořeny zde na Zemi i na Tvé Božství

Podporu při postupném odnaučování umělých stereotypů

Objevování jedinečných darů a vlastní síly

 

 CO SE NAUČÍŠ:

Jak od základů změnit svůj život a vydat se na cestu vědomého bytí.

Jak vzít život do vlastních rukou a nebýt loutkou osudu.

Jak být autentický a nenechat se ovládat myslí.

Jak zlepšit vztah sám se sebou a ostatními.

Jak objevit své jedinečné poslání na Zemi.

Jak objevovat a rozvíjet skrytý potenciál.

Jak se přestat bát neznáma a života.

Jak transformovat stresy a stíny v lásku a světlo.

Jak najít v životě smysl a řád.

Jak si nastavit zdravé hranice.

Jak žít zdravě a plnohodnotně.

Jak se moudře rozhodovat.

Jak se radovat bez příčiny.

Jak odpouštět a milovat.

 

JAKÝ MŮŽEŠ OČEKÁVAT PŘÍSTUP

lidský přístup bez formalit- hluboké porozumění bez dogmat a předsudků - naslouchání - úctu k Tvému příběhu, ať je Tvá situace a životní role jakákoliv- radost se vzájemně obohacujícího setkání - naplnění a vzrušení při pátrání po příčinách lidského utrpení a jeho proměnu v požehnání - rovnocenný přístup - humor - jednoduchost - autenticitu - překvapení - úžas - jedinečnost - míření přímo do jádra problému či daru - podporu k samostatnosti.

 

MÉ LIDSKÉ KVALITY, KTERÉ VYUŽÍVÁM PŘI PRÁCI

Zatímco většina lidí studovala školy, já se konfrontovala se životem a studovala jsem vesmírné principy, vztahy, lidskou duši, sebe sama, minulost, nadčasové způsoby ve výchově, vzdělání, soužití, umění a bytí při cestách po celém světě v rozmanitých prostředí bez podpory kohokoliv a čehokoliv, s naprostou obnažeností jsem se neustále vydávala do neznáma a potýkala se archetypálně se všemi možnými typy nepředvídatelných situací a pokušení.

Víc jak ploché biflování jsem zažívala hluboké stavy kontemplace a rozjímala do hloubky nad tajemstvím života.

Neustále jsem rozvíjela odvahu, soucit, lidskost,  emaptii, intuici, vnímavost, schopnost, rozlišovánání, moudrost, porozumění, pokoru, smysl pro humor, otevřenost, kreativitu, umělecké dary, přizpůsobivost, autenticitu, komunikaci a tak dále . Kvality , které v dnešním mechanickém a levohemisférově zaměřeném světě chybí. Pomáhám lidem vracet se  k pravdivosti a skončit s napodobování trendů, kopírováním způsobů, metod, návodů, přizpůsobování se kvůli pohodlí a potřebě jistot.

 

 

JAKÉ ZMĚNY MŮŽEŠ ČEKAT:

Nastartujeme společně samoléčení, které pak probíhá další dny, týdny a někdy i měsíce. V dalších týdnech Tě podporuji ve zvládnutí výzev spojených s novou zkušeností kvantového skoku v duchovní transformaci. Převibrování na vyšší vibrace Lásky, otevíráním nových vnitřních dimenzí a transformací společenských podmíněností. Vše probíhá v souladu s Nejvyšší láskou-dokonalou, celistvou a posvátnou silou, která stvořila vesmír. Já jsem kanálem této tvořivé, léčivé síly vesmíru a nemusím používat žádné techniky ani konkrétní energie, pouze napojením na prvotní Zdroj se rozběhne proces, který postupě způsobí přelom ve vztazích, postojích, zvycích, životním stylu, v oblasti osobní i profesní.

Tvé nové přenastavení v Tobě probudí puzení dělat pouze to, co rezonuje s Tvojí nejryzejší podstatou. Rozpoznáváš nyní své místo a poslání ve středu kosmického bytí i ve hmotě. Víc a víc se v Tobě zakořeňuje KLID, který se nevytrácí ani ve vyhrocených a nepříjemných situacích.
Tvé ROZHODOVÁNÍ se dostává do souladu s Kosmickou moudrostí. Vnímáš nahled a jsi sám sebou.
Otvíráš se PŘÍLEŽITOSTEM a roste Tvá VNITŘNÍ SÍLA a  KREATIVITA. Roste Tvá DŮVĚRA a ODVAHA zakoušet neznámé teritoria. Rodí se v Tobě více POKORY a ODEVZDÁNÍ. Vztahy i veškeré zkušenosti přestáváš dělit na dobré a zlé,  vše se pro tebe stává možností RŮSTU. Každá situace je příležitost k uzdravování, osvobozování, odpouštění.
Vše je kosmickou hrou a nekonečným dobrodružstvím s nejvyšším smyslem života-radostí z existence a postupném překonávání fyzických zákonů a smrtelnosti, pěstováním soucitu a postupném zvědomování a přijímání všech aspektů života v jejich esenci, tj.posvátnosti. Začínáš se smát vlastním chybám a opouštíš potřebu mít vše pod kotrolou a všemu rozumět.

Poznáváš, že vše má mnoho významů, protože i každá myšlenka, slovo,  je celý multidimenzionální vesmír  a záleží hlavně na Tvém postoji, jaký jim dáš význam a jak se jimi necháš proměňovat. Přestáváš být obětí osudu a stáváš se jeho tvůrcem. Učíš se všechno hravým způsobem proměňit v dobrodružnou cestu k neomezené svobodě v LÁSCE.

 

duha strom

 

 

 

Zázraky jsou jen naší vyšší přirozeností, já Tě otvírám k tomu, aby je přijal a pak pracujeme společně na tom, co přijetí Tvé přirozenosti brání.

 

PRO BYTOSTI VĚDOMÉ NABÍZÍM:

 

LÉČENÍ ENERGIÍ ZDROJE 

Napojením se na prapůvodní, esenciální Zdroj života se v těle i duši začíná vše transformovat do původního a přirozeného stavu a začínáš se slaďovat s Tvým osudovým záměrem a celý vesmírem. Léčení je dokonale bezpečné a velmi účinné, protože jde přímo do jádra problémů, které sahají k počátku duality. Postupně se vyplavují usazeniny, které způsobují bloky na různých úrovních a tím problémy se zdravím, ve vztazích, v jakékoliv oblasti.

U všech terapií jde o stejný princip slaďování se s prvotním Zdrojem a jeho světlem - čistým informačním polem.

Během procesu se vyplavují desinformace, nízké vibrace strachu a sobectví se proměňují na ryzí vibrace Lásky.

KVANTOVÁ TERAPIE

Kvantové informační pole, které nás obklopuje v sobě nese všechny informace od počátku věků až po jejich konec.

V průběhu kvantového léčení často dochází ke zpřístupnění některých informací. Mohu to být vzorce DNA z doby kdy jsme byli zdraví a naše současná poškozená DNA s nimi může být opravena. Nebo informace o minulých životech, které mají přímý vliv na některé naše současné problémy. Zpřístupněním, uvědoměním a následným zracováním těchto informací pak dochází ke karmické očistě a my se tak můžeme krok za krokem odpoutávat od dávné minulosti a více žít přítomnost. O tom jaké informace  budou zpřístupněny a jaké léčení nabídnuto, rozhoduje naše Vyšší Já, které ví vše o našich životech a problémech a ví nejlépe co v daný moment potřebujeme.

 KVANTOVÝ KOUČINK

je dlouhodobý proces vedoucí ke komplexnějším změnám v jakékoliv oblasti vašeho života, vhodný pro skupiny, rodiny, podniky i jednotlivce. Využívám při něm informace vašeho astrologického a genetického profilu.

LÉČEBNÉ SYSTÉMY

jsou skvělé nástroje pro léčení sebe i druhých

Roh hojnosti

Tantra reiki

Kundalini reiki I-IV. stupeň Mistr

Shamballa 1024, 3003, Kristova

Ra-sheeba I.a II.stupeň- učitel

Boží pečeť (12 dimenze)

energie Máří Magdalény

GENOVÉ KLÍČE 

Pouť Genovými klíči je úžasnou dobrodružnou výpravou až ke konečné hranici našeho vnitřního prostoru. Vyzývá našeho vnitřního bojovníka, aby pohlédl do tváře svých osobních i kolektivních démonů skrývajících se v naší DNA. Vyzbrojeni hravým, leč soustředěným rozjímáním a zdravou dávkou odvahy a trpělivosti se proklestíme až k nejvyšším úrovním lidského potenciálu. Mějme stále na paměti, že to není žádná složitá cesta, to jen naše mysl vytváří na cestě komplikace. Je to stejně přirozený proces jako dýchání. Rozjímání nad genovými klíči můžeme zahrnout do svého každodenního života. Život, který se odehrává venku kolem nás, je zrcadlem toho, co se děje v naší DNA. Budeme-li nad ním rozjímat, objeví se jako zázrakem přímo před našima očima! www.genoveklice.cz

ASTROLOGIE 

Astrologická mapa obsahuje VELMI DETAILNÍ A KOMPLEXNÍ popis základních stavebních prvků:

9 planet nacházejících se na různých stupních stupnice 360 stupňů, 12 znamení a 12 astrologických domů (životních oblastí) a 5 aspektů (tj.vzájemných pozic vůči sobě). Planety představují psychologické pohnutky, sklony a motivy. Znamení představují různé přístupy k životu. Způsob jak se planeta projevuje je podmíněn znamením, v němž je planeta umístěna. Domy zase ukazují oblasti každodenního života nebo zkušenosti v nichž se to děje. Tedy planety ukazují co, znamení jak  a domy kde se to děje. Postavení na různých stupních v daném znamení ukazuje specifické zabarvení dané tendence.

Když správně pochopíte domy s jejich planetami a znameními, nejenže budete vědět, jak se nejlépe vyrovnat s problémy v těchto oblastech života, ale nahlédnete také do svých vnitřních archetypových predispozic, jež podmiňují Váš způsob vidění světa. Uvědomíte-li si, že máte vrozený sklon vidět věci v určitém kontextu, umožní Vám to v rámci této perspektivy konstruktivně pracovat a rozšiřovat postupně její hranice pro nové alternativy.

Astrologický rozbor osobnosti 1 900 Kč (20 – 30 A4 stran)

MASÁŽE

Léčivá masáž

harmonizuje, uzdravuje, pohladí duši i tělo

Nebeská Tantra (pro ženy)

Léčí sexuální, emocionální zranění a pomáhá k sebelásce a uvědomění si, co jako žena potřebuješ.

Havajská masáž Lomi, Lomi

KVANTOVÁ VÝUKA JAZYKŮ

Anglický, španělský, italský jazyk pro začátečníky a mírně pokročilé

Výuka probíhá formou tvořivou, humornou, sebe rozvojovou, s použitím kvantové vlny.

 ESENCIÁLNÍ OLEJE  "Young living"

Zprostředkovaná vize od klientky také léčitelky díky, které jsem se začala zajímat o esenciální oleje Young living.

Klietka: Vidím Egypt. Sedím v pyramidě na trůně, ale nevnímá, že vládnu, jsme všichni Jedno. Není to o tom, že mám učit, ale především se milujeme a respektujeme a o to jde. Není zde nenávist, strachy, negace. Cestujeme v čase. Komunikujeme telepaticky, kultivujeme. Všichni jsme zlaté světlo, harmonie.
Hovoří o mně: Ty učíš něco jiného než já. Učíš bylinky, drtíš je a děláš z nich oleje, balzámy. Tím čím se balzamují mumie, to taky učíš. Tuto výuku je velká čest umět. Žiješ v oáze, ne v pyramidě. Já lidi energeticky načtu a pošlu ti je, až když jsou čistí.
Young living to jsou oleje vyráběné podle egyptských svitků. Máš s nimi víc pracovat, jsou to čakrové věci, máš je dávat lidem do aury při léčení. Jsme obě pod velkou ochranou a jsme krásné. Vidím louku, ženy, tance. Tvorba ženství, léčení ženských věcí. Hlavní je řešit sexualitu, léčit ženy tak, že pomáháš ženám být ženami, zpracovávat ženské bolesti, shluky planet, propojené energie pod principem, že jsme všechny jedno.

Young living - vysoce koncentrované esenciální oleje, 100% čisté a v nejvyšší bio kvalitě, vyráběné podle starých biblických receptur. Esence podporují proces harmonizace a vylaďují energetické systémy na různých úrovních.

Jsou vhodné na masáže, vnější i vnitřní užití.

 

Kontakt   |   E-mail: mart-novotna@centrum.cz

.